Parvin Shakir's ghazal

Kyun mujh pe huwa hai mehrbaan tu Ek zarra e khaak aur kahan tu

Ahookhana Burhanpur